Spor Kulüpleri işlemleri

SPOR KULÜPLERİ İŞLEMLERİ

SPOR KULÜPLERİNİN DİKKATİNE!!!

7405 SAYILI SPOR KANUNUNUN GEÇİŞ HÜKÜMLERİ (GEÇİCİ MADDENİN 5. BENDİ) KAPSAMINDA SPOR KULÜPLERİ TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNİ, 26.10.2023 TARİHİNE KADAR GERÇEKLEŞTİRMELERİ GEREKMEKTEDİR.

SPOR KULÜPLERİ YAPMIŞ OLDUKLARI OLAĞAN VEYA OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL SONUÇLARINI 7405 SAYILI KANUNUN 5. MADDESİNİN 3. FIKRASI VE 12. MADDESİNİN 5.FIKRASI GEREĞİ 30 GÜN İÇERİSİNDE BAKANLIĞIMIZA BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. SÜRESİ İÇERİSİNDE BİLDİRİLMEYEN GENEL KURUL SONUÇLARI HAKKINDA 7405 SAYILI KANUNUN 47. MADDESİNİN 15. FIKRASI GEREĞİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR.

 

YENİ KURULACAK OLAN SPOR KULÜPLERİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 YENİ KULÜP KURULUŞ DİLEKÇESİ.docx

YENİ KURULACAK OLAN SPOR KULÜBÜ KURULUŞ EVRAKLARI - Kopya.doc

YENİ SPOR KULÜBÜ ÖRNEK TÜZÜK.docx

SPOR KULÜBÜ ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME.docx

SPOR KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARINDA GÖREV ALACAK OLAN KİŞİLERİN, ADLİ SİCİL KAYDI VE SON 5 YILLIK SPORDA CEZASI YOKTUR BELGESİ GEREKMEKTEDİR. (E DEVLETTEN ALINACAK)

 

MEVCUT SPOR KULÜPLERİNİN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİNDE GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

 SPOR KULÜBÜ KURULUŞ DİLEKÇESİ DERNEK STATÜSÜNDEN GEÇEN.docx

SPOR KULÜBÜ KURULUŞ EVRAKLARI.doc

GEÇİŞ İÇİN ÖRNEK TÜZÜK.docx

SPOR KULÜBÜ ORGANLARINDA GÖREV ALACAKLAR İÇİN TAAHHÜTNAME.docx

SPOR KULÜPLERİ YÖNETİM KURULLARINDA GÖREV ALACAK OLAN KİŞİLERİN, ADLİ SİCİL KAYDI VE SON 5 YILLIK SPORDA CEZASI YOKTUR BELGESİ GEREKMEKTEDİR. (E DEVLETTEN ALINACAK)...

SPOR KULÜPLERİNİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİN İLİŞKİN BİLGİ

SPOR KULÜPLERİNİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİN İLİŞKİN BİLGİ

spor kulüplerinin vergisel yükümlülüklerine ilişkin bilgi.pdf

 

1 OCAK 2024-31 MART 2024 TARİHLERİ ARASINDA SPOR KULÜPLERİ BEYANNAME FORMLARINI E-DEVLET ÜZERİNDEN SPOR BİLGİ SİSTEMİNE GİREREK GERÇEKLEŞTİRECEKLERDİR.

 

 KULÜPLERİN NAKDİ YARDIM ÖNCESİ TESLİM ETMESİ GEREKEN BELGELER

 1) NAKDİ YARDIM DİLEKÇE.docx

 2( nakdi yardım değerlendirme formu.pdf

 3) Taahhütname.pdf

 4) yetki belgesi.pdf

 5) İban Dilekçe örneği.pdf

 6) VERGİ BORCU YOKTUR YAZISI

 ÖDEME İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA (NAKDİ YARDIM KULÜBÜN HESABINA GEÇTİKTEN SONRA) YAPILACAK İŞLEMLER

 Ödeme yapıldığına dair Alındı Belgesinin -3- iş günü içerisinde İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

Kulüp, kendisine yapılan yardımdan yaptığı her harcama için, harcama yapılan tarihten itibaren en geç 15 gün içinde, harcama belgesini İl Müdürlüğü Sicil Lisans ve Spor Kulüpleri Birimine ibraz etmek zorundadır.

Yapılacak olan Kulüp İdari ve Mali denetimlerinde yukarıdaki hususlar kontrol edilecektir.